Continuar Partida

http://pobregrillito.blogspot.com/2014/12/01d.html
-A mesura que l'aventura avanci, hi haurà més punts de control-
-A medida que la aventura avance, habrá más puntos de control-